Välkomna till NSFM 2021

Kära kollegor,

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till det tjugonde Nordiska socialförsäkringsmöte som hålls i Reykjavik, Island den 26 – 27 maj 2021.  Mötet – som är en samlingsplats för de nordiska ländernas socialförsäkringsorganisationer – hålls vart fjärde år.

Konferensen NSFM 2021 skal vara online på grund av Covid-19. Programkommittén består av representanter från medlemsorganisation i de olika nordiska länderna.

Konferensens titel 2021 år kommer vara Socialförsäkring i Norden Utmaningar i kölvattnet av Covid-19

Deltagarna på mötet är representanter för myndigheter och andra organisationer inom socialförsäkringen i de nordiska länderna.

Återigen hjärtligt välkomna till online NSFM 2021.

Permanenta kommittén

Inbjudan till Nordiska socialförsäkringsmötet den 26. – 27. maj 2021 –  NSFM 2021, online konferens

NSFM 2020 som skulle ha ägt rum i Island senaste år men blev uppskjutit ett år på grund av Covid 19, blir NSFM 2021 – online konferens från Island den 26. – 27. maj 2021.

Eftersom Covid19 uppenbarligen kommer att förhindra resor mellan de nordiska länderna de närmaste månaderna har nordiska programkomiten bestämt att inte skjuta upp konferensen ytterligare utan att ha den online. Hänvisast till tidigare kommunikation vedrörande förändringen.

Information kommer att publiceras på webbplatsen NSFM2021 och programmet skickas så snart som möjligt.

Vi hoppas att även om konferensen kommer att vara online den här gången på grund av Covid19 pandemin, kommer den att bli lika välbesökt och intressant för er alla som alltid.

Den Permanenta Komite

Nordiska Socialförsäkringsmötet

Mötesformen og medverkande institutioner

Mötesformen, en konferens, startade 1935, även om det andra mötet inte hölls förrän 1948 på grund av andra världskriget. Efter detta har konferensen hållits vart fjärde år.

Syftet med NSFM är att vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom socialförsäkringen i Norden. Mötena ska också skapa ett ökat medvetande om ländernas socialförsäkringssystem och belysa systemens likheter och olikheter. Ökad förståelse för stärkt samarbete ska ge förutsättning för en positiv gemensam utveckling.

Mötet hålls på initiativ av ländernas socialförsäkringsmyndigheter och har sin form utifrån gemensamt framtagna stadgar. Dessa utvärderas och uppdateras kontinuerligt på mötena. På mötet talas de skandinaviska språken – danska, norska och svenska.

Mötet riktar sig till ledning, mellanchefer och experter.

En permanent kommitté med representanter från samtliga nordiska länder inrättas särskilt inför varje möte. Kommittén förebereder och ansvarar för programmet och leds av en ordförande från arrangörslandet. Värdskapet rullar mellan länderna.

Senaste Nordiska Socialförsäkringsmöte hölls i Oslo den 8‐10 juni 2016. Nästa möte äger 26. – 27. maj 2021, på grund av Covid-19.

ATP
VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ankestyrelsen

Kela / Folkpensionsanstalten
Pensionsskyddscentralen
Sysselsättningsfonden
Social- och Hälsovårdsministerie
Olycksfallsförsäkringscentralen

Tryggingastofnun ríkisins
Vinnumálastofnun
Sjúkratryggingar Íslands
Heilbrigðisráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið

NAV v/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Pensionmyndigheten
Försäkringskassan
Sveriges-a kassor
Arbetsförmedlingen
IAF – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Den Permanenta Komite

Lena Larsson              Pensionmyndigheten
Inger Westin               Försäkringskassan
Annelie Westman      IAF – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Katarina Mattsson     Sveriges-a kassor
Åse-Marie Linderö     Arbetsförmedlingen

Suvi Kaiterlahti            Kela/Folkpensionsanstalten
Anna Krokfors              Sysselsättningsfonden
Sanna Sinkkilä              Olycksfallsförsäkringscentralen
Mika Vidlund                Pensionsskyddscentralen
Henna Huhtamäki       Social- och Hälsovårdsministerie

Lisbeth Pedersen                                  VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Camilla Coff Andersen                        STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Marie-Louise Kudsk Hædersdal       Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Anne Kristine Axelsson                       Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Carsten Bodal                                        ATP/Udbetalning Danmark
Pernille Fejfer                                        Ankestyrelsen

Peter Myklebust       NAV v/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sigríður Lillý Baldursdóttir – Social Insurance Administration
Vilmar Pétursson –  Directorate of Labour /Arbejdslöshetsfonden
Björk Pálsdóttir – Icelandic Health Insurance
Guðlín Steinsdóttir  – Ministry of Health
Sigrún Dögg Kvaran   Ministry of Social Affairs/ Socialministeriet
Anna Margrét Ólafsdóttir  Social Insurance Administration
Sigrún Jónsdóttir  Social Insurance Administration

Conference videos

Recording from the first conference day

Recording from the second conference day

Introductory videos

Please check out these fun-filled trailers for Iceland and Reykjavik

Welcome to Iceland
Discover the A – Ö of Iceland
#inspiredbyiceland

Welcome to Reykjavík
Official trailer for the city of Reykjavík
#visitreykjavik #reykjavikloves

Registration is now open

Conference Programme

Keynote Speakers